Gücümüz Anadolu Platformu (GAP), son zamanlarda ardı ardına yapmış olduğu önemli atılımlarla, adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

Üye sayısını hızla arttıran ve bütün yurt çapında teşkilatlanmasını tamamlamaya çalışan platform, son bir ayda yapmış olduğu iki basın açıklamasıyla gündeme oturmuş durumdadır.

25 Temmuz 2023 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla; Türk dilinin, yabancı diller ve alfabeler yoluyla kuşatılmasına, yozlaştırılmasına ve asimile edilerek yok edilmesine “hayır” diyerek, hükümete ve duyarsız kalan bütün çevrelere karşı cesurca ses yükseltilmiş ve adeta bir manifesto vermiştir.

Bu manifesto ile:Türk dili yok olursa Türk de yok olacaktır dedik. Millî bir dil politikasının oluşturulması artık bir zorunluluktur dedik. Aynı Hacı Bektaş Veli gibi biz de “Bu yurtta Türkçe konuş, Türkçe sev ve Türkçe yakar” dedik. Türk milli kimliğinin asimilasyonunu ve Türk dilinin istilasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi deklare ettik ve ayrıca ülkemizde yabancı dilde isim ve tabelalara hayır diye haykırdık. Sadece açıklamalarla kalmayıp her türlü basın, yayın ve iletişim organını kullanarak gündem oluşturmasını sağladık.

İkinci olarak 12 Ağustos 2023 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla ise, artık Türkiye için gerçek bir beka sorunu haline gelmiş olan sığınmacılar, düzensiz göçmenler, yabancıya toprak satışı ve ülkemizin demografik yapısının değiştirilerek Türk’süzleştirilmesi konularına dikkat çektik.

Bu basın açıklamasıyla:

Sahil ve sınır kentlerimizde Türkler azınlık durumuna düşürülmüştür. Vatanımız; zengin yabancılar tarafından satın alınarak Türksüzleştirilirken, fakir yabancılar tarafından da,  istila edilmektedir dedik.

İstila edilmekte ülkemizde: kamu güvenliği, istikrar, ekonomik ve kültürel yapı, siyasal ve sosyal yapı, ahlak yapısı, aile değerleri süratle bozulmaktadır! Sınır güvenliği tehlikeye girmekte, Türk dili, asimile edilmekte; çok eşlilik, fuhuş, taciz, tecavüz, ensest ilişki ve metres hayatı hızla yaygınlaşmaktadır diyerek çok önemli bir toplumsal yaraya parmak bastık.

Hatay’ın yarıdan fazlası yabancılara satılmış vaziyettedir. Hatay Türk toprağı olmaktan çıkmak üzeredir diyerek Hükümeti ve milleti uyardık.

Ey Türk! Titre ve kendine dön. Türkiye’deki doğurganlık oranı 1.62 iken, sığınmacılardaki doğurganlık oranı 5.3’tür. Bunun adı istila’dır dedik.

Yabancıya mülk satışlarının derhal durdurulması ve 14.06.1934 tarih ve 2510 sayılı iskân kanununun geri getirilmesi elzemdir diyerek çözüm önerisi sunduk.

Türklerden çok daha iyi yaşam koşulları sağlanan, sosyal yardımlardan çok daha fazla yararlandırılan, vergisiz ticaret, faturasız enerji kullanımı, ücretsiz sağlık hizmetleri ve maddi yardımlara çok daha kolay ulaşan sığınmacılara hayır diye ses yükselttik.

Türk vatandaşlığının parayla satılmasına ve mültecilere şeker dağıtır gibi Türk Kimliği verilmesine hayır diyerek net bir tavır ortaya koyduk.

Demografik yapının değiştirilerek, Türk vatanının Türksüzleştirilmesine, Türk’ün ise topraksızlaştırılmasına hayır; istilaya, işgale ve sürgüne hayır diye haykırdık.

Yapılan bu önemli atılımlar, yazılı ve görsel medya organları ile sosyal medyada gündemi belirleyerek etkili olmuş, halkımız tarafından kabul görmüş ve büyük bir ses getirmeye başlamıştır.

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in de dikkatini çeken platformumuz, görüşmelerde ve istişarelerde bulunulmak üzere, İYİ Parti Genel Merkezi’ne davet edilmiştir.

Türk töresindeki “davete icabet gerekir” düsturuyla hareket ederek, oluşturduğumuz bir heyetle 22 Ağustos 2023 günü, GAP adına İYİ Parti Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdik.

Ziyaretimizde; gerek Genel Başkan Meral Akşener tarafından ve gerekse de partinin diğer teşkilat başkanları tarafından çok yakın bir ilgiyle karşılandık.

Yaptığımız bütün görüşmelerde; platformumuzu, ülke sathına yayılmakta olan teşkilatlarımızı, amaçlarımızı, şimdiye kadar yapmış olduğumuz faaliyetleri ve bundan sonra yapmayı planladığımız projelerimizi etraflıca anlatma imkânı bulduk. Ayrıca ülke sorunları ve çözüm yolları konusunda detaylı bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. Sadece sözde kalmasın diye de yanımızda götürdüğümüz dosyaları ilgili kişi ve makamlara teslim ettik. Bütün bu faaliyetler yapılırken hiçbir kişi, kurum veya kuruluştan hiçbir destek istenmemiş, gereken her şey bizzat vatansever heyetimiz tarafından karşılanmıştır. 

Büyük bir takdirle karşılanan faaliyetlerimize ve bundan sonra yapmayı planladığımız faaliyetlere tam destek verileceği ve her fırsatta gündemde tutulması için gayret sarf edileceği ifade edilmiş, üyelerimiz en iyi şekilde ağırlanmış ve tekrar görüşmek ve istişarelerde bulunmak dileğiyle yolcu edilmiştir.

Bu vesile ile, Başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi olmak üzere, Sayın Oktay Vural’a, Sayın Kürşat Zorlu’ya, Sayın Burak Akburak’a Sayın Ünzile Yüksel’e veMerhum Alparslan Türkeş’in kızı Sayın Ayyüce Türkeş’e duyarlılıkları, ilgileri, destekleri ve misafirperverlikleri nedeniyle çok teşekkür ederiz.

Bu vatan hepimizin, dolayısıyla sorunlar da hepimizindir. Ülkemizdeki siyasi partiler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve kendini bu milletin evladı hisseden hiç kimse, bekamızı tehdit eder vaziyete gelen böylesine önemli sorunlara karşı kayıtsız kalamaz ve kalmamalıdır.

Ülke adım adım uçuruma doğru sürüklenirken kayıtsız kalanları elbette ki tarih ve talih yargılayacak; çok da uzakta olmayan bir gelecekte ise Türk milleti bizzat cezalandıracaktır.

Ülke sorunlarıyla ilgili İYİ Parti’nin gösterdiği refleksi, yapıcı tutumu ve aynı duyarlılığı diğer siyasi partilerimizin de göstermesini diliyoruz. Dilemekten ziyade talep ediyor ve bekliyoruz.

Bütün üyelerimize ve halkımıza saygı ile duyurulur.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir