Gücümüz Anadolu Platformu

Gücümüz Anadolu Platformu

Gücümüz Anadolu Platformu
(G.A.P)

Sivil toplum, bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan devletten bağımsız (özerk), gönüllük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur.

Sivil toplumun güdük kaldığı ülkelerde, devlet görevlilerinin elinde bulunan kurumsal güç ve özel sermayenin elindeki para gücü birleşerek toplumun yararına olmayan kararlar alınabilir.

Fakat sivil toplum kuruluşlarının güçlü olduğu demokratik ülkelerde, bu kararları engelleyen bir güç daha vardır; “Duygusal Güç”. Bu güç, sivil toplumun önemsenmesini ve dikkate alınmasını sağlar. 

Biz de insanlarımızın duygusal gücünü harekete geçirmek ve topluma fayda sağlayacak projeler üretmek amacıyla 2020 yılında Gücümüz Antalya Platformu’nu kurduk. Mevcut sivil toplum kuruluşlarında aradığını bulamayan insanlarımız için siyasete katılımın mümkün olmadığı durumlarda, bir ses olmak için bu oluşumu kurduk. İlke ve kurallarınızı belirleyerek manifestomuzu yayınladık. Kurulduğumuz günden bugüne yaptığımız çalışmalar neticesinde, platformumuza artan ilgi ve gelen istek doğrultusunda diğer illere de temsilcilik verdik. Birçok il ve ilçede varız, bu yüzden platformumuzun ismini 2023 yılında ‘Gücümüz Anadolu Platformu’ olarak değiştirdik.

Gücümüz Anadolu Platformu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerine, Türk Milleti’nin vatanına, diline, kimliğine, bayrağına ve Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine gönülden bağlı bir platformdur. En önemli değerlerimiz olan Atatürk, Cumhuriyet, Türk Bayrağı, Türk dili ve Türklükle sorunu olmayan herkes platformumuza katılabilir.

G.A.P Olarak Amacımız;

Ülkemizde sivil toplumun gelişimine ve sivil toplum-devlet ilişkilerine katkıda bulunmak, karar alıcıları toplum faydası adına etkileyerek alınacak kararların gözden geçirilmesini sağlamaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gireceğimiz şu günlerde, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak projeler üretmeyi ve stratejiler geliştirmeyi; bunu yaparken üretici fikirleri olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Özetle; siyasal ve sosyal hayatta ayrı bir güç unsuru olarak, demokratik devlete katkı sağlamak istiyoruz.